ร้าน Buranasilpa
www.aesthetic-antique-and-arts.99wat.com
089-783-8460
facebook : Buranasilpa Gallery (ร้านบุราณศิลป์)

ยินดีต้อนรับนักสะสมทุกท่าน

รับเช่า-แลกเปลี่ยน พระพุทธรูป เทวรูป งานไม้แกะสลัก ของเก่า งานศิลปะ

ยินดีให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนทรรศนะ

ด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี

ด้วยความยินดี

 
พระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง๑ หน้าตัก ๑๐ นิ้ว


  ส่งข้อความ

ชื่อร้านค้า
Buranasilpa
โดย
DDD
ชื่อพระ
พระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง๑ หน้าตัก ๑๐ นิ้ว
รายละเอียด
พระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง๑ หน้าตัก ๑๐ นิ้ว
ประทับนั่งขัดสมาธิราบทำปางมารวิชัย หริอภูมิสปรรศมุทรา
บนฐานเขียงขยักมุม มีดอกบัวแปดกลีบรองรับ
พระเกตุมาลาทรงกรวยซ้อนกันสามชั้น
คั่นด้วยเส้นลวดเล็กและเส้นลวดใหญ่รองรับเกตุมาลา
พระศกเป็นเม็ดเล็กแหลมแบบหนามขุนุน
มีกรอบกะบังหน้าและอุณาโลมที่กลางพระนลาฏ
รวมถึงมีกรรเจียกจรทัดข้างพระกรรณ
พระเนตรเหลือบลงต่ำ ปลายพระโอษฐ์ทั้งสองยกขึ้น
แสดงอาการยิ้ม พระกรรณยาวและเป็นร่อง
ครองจีวรห่มเฉียง มีสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่
พาดจาดเส้นรัดประคตหลังมาหน้า จรดเหนือพระนาภี
ปรากฏลวดลายดอกไม้บนพระหัตถ์และฝ่าพระบาท
ท่านั่งทะมัดทะแมง พระหัตถ์ใหญ่และยาวไม่เสมอกัน
รูปแบบโดยรวมเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะ
อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างมหายานตันตระกับเถรวาท
มีส่วนผสมของทั้งสองนิกาย หรืออาจเรียกว่านิกายมหายานสถวีระ
ผิวพรรณมีสนิมเขียวอมดำขึ้นคลุมผิวสำริด
ประกอบกับยังปรากฏนวลดินบางๆคลุมทั้งองค์ครับ
ราคา
๙.
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
๐๘๙ - ๗๘๓ -๘๔๖๐
ID LINE
facebook : Buranasilpa Gallery (ร้านบุราณศิลป์)
บัญชีธนาคารที่ใช้ยืนยันตัวตน
ธนาคารไทยพาณิชย์ / 045-5-057xx-x